No.7, Lane352, Jiin-Jou Road, Wu-Fong Shiang, Taichung County, Taiwan, R.O.C.
Copyright (C) TAI LI ENTERPRISE CO., LTD.